logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 04.10.2016 09:41 - Lượt xem: 448

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                         Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         

                                                                                    Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2016                                                                                                                                     

V/v Kế hoạch nhận học bổng Nguyễn Văn Ký năm 2016

  XEM KẾ HOẠCH: CLICK TẠI ĐÂY.

                                                                                                                    Phòng CTSV      

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net