logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 06.10.2016 03:14 - Lượt xem: 436

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                         Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         

                                                                                    Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2016                                                                                                                                     

V/v Quyết định Khen thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào năm học.

 1. QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG "SINH VIÊN THANH LỊCH NĂM 2016" XEM QUYẾT ĐỊNH: CLICK TẠI ĐÂY. 2. QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG "NGÀY HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"
XEM KẾ HOẠCH: CLICK TẠI ĐÂY.

                                                                                                                    Phòng CTSV      

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net