logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 25.11.2016 08:36 - Lượt xem: 432

Phòng Công tác sinh viên – trường Đại học Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 658/QĐ-ĐHĐN ngày 23/09/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai.

Phòng hiện có 10 cán bộ, viên chức. Với nhiệm vụ:

        - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng;

        - Tổ chức học tập sinh hoạt chính trị, tuần công dân – sinh viên đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho sinh viên;

        - Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc;

        - Tổ chức giáo dục ngoại khóa các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, phòng chống ma túy và HIV/AIDS;

        - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thi Olympic; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tự nguyện, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp;

        - Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế;

        - Thực hiện công tác quản lí sinh viên theo các quy chế, quy định hiện hành;

        - Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển. Thông tin, phổ biến qui chế, qui định của nhà trường đến sinh viên;

        - Phối hợp với các đơn vị trong, ngoài trường thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên;

            - Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; quản lí sinh viên nội trú, ngoại trú; chăm lo sức khỏe cho sinh viên.

Với nhiệm vụ được giao, trong những năm qua tập thể phòng Công tác sinh viên đã có nhiều nổ lực, cố gắng trong tất cả các hoạt động của nhà trường và đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua.

Đặc biệt nhất là trong Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường và Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được long trọng tổ chức ngày 18/11 vừa qua, Phòng Công tác sinh viên vinh dự được đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1976-2016. Trong dịp này TS. Võ Văn Lý – Trưởng phòng Công tác sinh viên cũng đã vinh dự nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 
----Dưới đây là hình ảnh của Phòng Công tác sinh viên-----
Vinh Dự Đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng NaiĐội ngủ nhân sự phòng Công tác sinh viên
© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net