logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 22.12.2016 03:41 - Lượt xem: 976

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                      Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         

                                                                                    Đồng Nai, ngày 21 tháng 12 năm 2016                                                                                                                                     


I. KẾT QUẢ TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN: - KHOA SP TIỂU HỌC MẦM NON: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA SP KHOA HỌC TỰ NHIÊN: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA NGOẠI NGỮ: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA KINH TẾ: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA TỔNG HỢP: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. - KHOA KỸ THUẬT: DOWNLOAD TẠI ĐÂY. II. QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP "GIẤY CHỨNG NHẬN TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN":
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                                       

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net