logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 21.09.2017 12:00 - Lượt xem: 2,786

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         

                                                                                    Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 năm 2017                                                                                                                                      

THÔNG BÁO
V/v CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN CHẤT LIỆU NHỰA

Thực hiện thông báo số 907/ĐHĐN về việc làm thẻ sinh viên, nay phòng Công tác sinh viên thông báo về lịch chụp hình làm thẻ sinh viên , cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm và trang phục khi tham gia chụp hình:

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 13 tháng 09 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường 800

3. Trang phục: Sơ mi trắng

4. Lịch chụp hình của từng lớp như sau: (màu đỏ là đã thực hiện xong)
* Chiều ngày 21 tháng 09 năm 2017 (thứ 5)
- 13h30: Lớp Kế toán A K7 - 13h30: Lớp Sư phạm Toán học A K7 - 13h30: Lớp Giáo dục Mầm non K42 - 15h00: Chụp hình bổ sung cho sinh viên vắng.
* Sáng ngày 21 tháng 09 năm 2017 (thứ 6)
- 8h00 đến 10h30: Chụp hình bổ sung cho sinh viên vắng
-----------------------------------------------------------------------------------------

* Sáng ngày 13 tháng 09 năm 2017 (thứ 4)
- 7h30: Lớp Ngôn ngữ Anh B K7
- 8h30: Lớp Quản trị Kinh doanh A K7
- 9h30: Lớp Quản trị Kinh doanh B K7
- 10h30: Lớp Sư phạm Anh B K7
* Chiều ngày 13 tháng 09 năm 2017 (thứ 4)
- 13h00: Lớp Sư phạm Vật Lý K7
- 13h30: Lớp Công nghệ thông tin K42
- 14h00: Lớp Sư phạm Anh A K7
- 15h00: Lớp Ngôn ngữ Anh E K7
- 16h00: Lớp Giáo dục Tiểu học B K42
* Sáng ngày 15 tháng 09 năm 2017 (thứ 6)
- 7h00: Lớp Giáo dục Tiểu học A K42
- 8h00: Lớp Sư phạm Anh A K42
- 9h00: Lớp Sư phạm Anh B K42
* Chiều ngày 15 tháng 09 năm 2017 (thứ 6) - 13h00: Lớp Giáo dục Tiểu học B K7 - 14h00: Lớp Ngôn ngữ Anh D K7 - 15h00: Lớp Giáo dục Tiểu học D K7 * Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2017 (thứ 3) - 8h00: Lớp Giáo dục Mầm non B K7 - 9h00: Lớp Quản trị Kinh doanh K42 - 9h30: Lớp Kế toán B K7 - 10h00: Lớp Sư phạm Anh C K7 * Chiều ngày 19 tháng 09 năm 2017 (thứ 3) - 13h10: Lớp Sư phạm Lịch Sử K7 - 13h40: Lớp Ngôn ngữ Anh A K7 - 15h30: Lớp Ngôn ngữ Anh C K7 * Sáng ngày 20 tháng 09 năm 2017 (thứ 4) - 7h45: Lớp Sư phạm Ngữ Văn B K7 - 8h30: Lớp Tiếng Anh K42 - 9h30: Lớp Sư phạm Ngữ Văn A K7 - 10h00: Lớp KT Điện - Điện tử K42 - 10h30: Lớp Sư phạm Địa K42 * Chiều ngày 20 tháng 09 năm 2017 (thứ 4) - 15h00: Lớp Giáo dục Mầm non A K7 - 16h00: Lớp Kế toán K42 * Sáng ngày 21 tháng 09 năm 2017 (thứ 5) - 8h00: Lớp Giáo dục Tiểu học A K7 - 9h00: Lớp Giáo dục Tiểu học C K7 - 9h30: Lớp Sư phạm Toán B K7 (Đang cập nhật)
Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên, các lớp đã đăng ký lịch chụp nghiêm túc thực hiện đúng thời gian, trang phục và địa điểm./.


                                                                                                                    Phòng CTSV

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net