logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 26.07.2018 08:42 - Lượt xem: 965
Xem kế hoạch tại đây
http://dnpu.edu.vn/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-va-thoi-khoa-bieu-hoc-phan-hoc-ky-i-he-dai-hoc-lien-thong-khoa-8-he-nam-2018
http://dnpu.edu.vn/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-1-he-dai-hoc-lien-thong-tu-cao-dang-nganh-ngon-ngu-anh-khoa-8-he-vua-lam-vua-hoc-nam-2018
Lưu ý: Thí sinh nhận giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại Phòng Công tác sinh viên (HB3_07) từ ngày 25/7/2018 đến ngày 27/7/2018. Khi đi sinh viên mang theo:
1. Các giấy tờ còn thiếu (nếu có)
2. Học phí và lệ phí nhập học:
- Lệ phí nhập học: 300.000 đ
- Lệ phí vệ sinh: 300.000 đ
- Học phí (đóng 2 lần/ năm học)
+ SP Tiểu học: 
. Năm thứ nhất: 11.925.000 đ
. Năm thứ hai: 13.125.000 đ 
+ SP Toán học: 
. Năm thứ nhất: 11.925.000 đ
. Năm thứ hai: 13.125.000 đ
+ Ngôn Ngữ Anh: 
. Năm thứ nhất: 11.925.000 đ
. Năm thứ hai: 13.125.000 đ
+ SP Mầm non (từ Trung cấp): 
. Năm thứ nhất: 9.450.000 đ
. Năm thứ hai: 10.425.000 đ
. Năm thứ ba: 11.475.000 đ 

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net