SIÊU THỊ NGUYỄN KIM BIÊN HÒA TUYỂN DỤNG
Cập nhật: 24.12.2015 03:35

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc                     

                  Số: …../CTSV - ĐHĐN                                 Đồng Nai, ngày 24  tháng 12  năm 2015                                                                                                                                          

THÔNG BÁO

SIÊU THỊ NGUYỄN KIM BIÊN HÒA TUYỂN DỤNG


 

1.    Hoạt động phát tờ rơi quảng cáo (mỗi tuần cần 5 đến 10 sinh viên, ưu tiên nam) – chi phí theo số lượng phát được 100 đồng/tờ

2.    Gói quà tết cho khách – cần sinh viên khéo tay biết gói quà đẹp, trang trí quà tặng, biểu diễn gói quà (cần 4 người, ưu tiên nữ) – thù lao theo sản lượng (3,000 đồng/phần) – vật tư Nguyễn Kim bao 100%.

3.    Bánh chưng ngày tết – tổ chức nấu bánh chung tặng khách – cần 4 bạn biết gói bánh chưng đẹp, biết nấu bánh chưng – dụng cụ vật tư NK bao 100% - thù lao 400,000 đồng/ngày

4.    Làm hoa giấy – cần sinh viên khéo tay biết làm hoa giấy (cành mai, cành đào, hoa hồng, hoa ly) nghệ thuật. Dụng cụ vật tư NK bao 100% - thù lao 300,000 đồng/ngày. 

 

                                                                                                                    Phòng CTSV