logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 06.08.2021 03:05 - Lượt xem: 7,159
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 
Được thành lập theo quyết định số 658/QĐ-ĐHĐN ngày 23/09/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. 
Phòng hiện có 10 cán bộ, viên chức.
Điện thoại: 02513. 857127 ; 02513.824658
Email: phongctsv@dnpu.edu.vn


1. Chức năng-nhiệm vụ
1.1 Chức năng:
            Phòng Công tác sinh viên (CTSV) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng:
            - Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên;
            - Xây dựng chủ trương và kế hoạch tổ chức quản lí sinh viên nội trú, ngoại trú;
            - Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

1.2 Nhiệm vụ:
            - Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng;
            - Tổ chức học tập sinh hoạt chính trị, tuần công dân – sinh viên đầu khoá, cuối khoá và đầu năm học cho sinh viên;
            - Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc;
            - Tổ chức giáo dục ngoại khóa các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, phòng chống ma túy và HIV/AIDS;
            - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thi Olympic; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tự nguyện, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp;
            - Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền tình hình thời sự trong nước và quốc tế;
            - Thực hiện công tác quản lí sinh viên theo các quy chế, quy định hiện hành;
            - Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển. Thông tin, phổ biến qui chế, qui định của nhà trường đến sinh viên;
            - Phối hợp với các đơn vị trong, ngoài trường thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên;
            - Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên; quản lí sinh viên nội trú, ngoại trú; chăm lo sức khỏe cho sinh viên.

2. Lãnh đạo phòng
            Tiến sỹ Võ Văn Lý, Trưởng phòng
Bài viết liên quan
1

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net