logo
logo
Tel 0613 857 127
0613 824 658

THÔNG BÁO CHIÊU SINH "DU HỌC HÀN QUỐC 2017"

Cập nhật: 22.11.2017 01:43 - Lượt xem: 81

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Cập nhật: 14.11.2017 03:05 - Lượt xem: 206
CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO

Cập nhật: 31.10.2017 01:52 - Lượt xem: 83
HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO

KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NƠI CƯ TRÚ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐAI HỌC ĐỒNG NAI.

Cập nhật: 25.10.2017 08:43 - Lượt xem: 239
KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NƠI CƯ TRÚ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐAI HỌC ĐỒNG NAI.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2- NĂM 2017

Cập nhật: 20.10.2017 02:17 - Lượt xem: 1,704
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2- NĂM 2017

KẾT QUẢ TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dự kiến) (cập nhật)

Cập nhật: 18.10.2017 08:14 - Lượt xem: 1,305
KẾT QUẢ TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 (Dự kiến)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHỤP HÌNH BỔ SUNG LÀM THẺ SINH VIÊN

Cập nhật: 09.10.2017 02:25 - Lượt xem: 165
DANH SÁCH SINH VIÊN CHỤP HÌNH BỔ SUNG LÀM THẺ SINH VIÊN...

Đảm bảo An ninh trật tự bãi xe sinh viên

Cập nhật: 27.09.2017 03:38 - Lượt xem: 71
Căn cứ tình hình an ninh trật tự tại nhà trường trong thời gian qua...

THÔNG BÁO V/v LỊCH CHỤP HÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN CHẤT LIỆU NHỰA (Cập Nhật)

Cập nhật: 21.09.2017 12:00 - Lượt xem: 2,291
Thực hiện thông báo số 907/ĐHĐN về việc làm thẻ sinh viên, nay phòng Công tác sinh viên thông báo về lịch chụp hình dành cho sinh viên, cụ thể như sau:

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net