logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658

Giới thiệu chung

Cập nhật: 06.08.2021 03:05 - Lượt xem: 7,159
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
Được thành lập theo quyết định số 658/QĐ-ĐHĐN ngày 23/09/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai. 
Phòng hiện có 10 cán bộ, viên chức.
Điện thoại: 02513. 857127 ; 02513.824658
Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 07.10.2019 08:47 - Lượt xem: 6,419

Phòng Công tác sinh viên gồm có các viên chức sau:

1

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net