logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 11.10.2022 04:24 - Lượt xem: 2,405

- Chuyên đề 1 (Bộ môn Lý luận Chính trị): Xem đề cương tại đây

- Chuyên đề 2 (Khoa Tổng Hợp): Xem đề cương tại đây

- Chuyên đề 3 (Phòng Đào tạo): Xem đề cương tại đây

- Chuyên đề 4 (Phòng Kế hoạch Tài chính): Xem đề cương tại đây

- Chuyên đề 5 (Đoàn TN, Hội SV): Xem đề cương tại đây

- Chuyên đề 6 (Phòng Công tác Sinh viên): Xem đề cương tại đây

* Nội dung các chuyên đề:

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net