logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 22.12.2015 11:01 - Lượt xem: 966

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc                     

                  Số: …../CTSV - ĐHĐN                                 Đồng Nai, ngày 16  tháng 12  năm 2015                                                                                                                                          

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng của công ty TNHH MTV DV VT Phương Nam
 

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên điều hành và Nhân viên kỹ thuật.

 

2. Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

 

                                                                                                                    Phòng CTSV          

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net