logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Các bạn sinh viên có vấn đề cần giải đáp, hãy bấm vào .
Câu hỏi của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp trên chuyên mục này.
Hỏi: Thầy ơi, con là sinh viên của trường Đại học Đồng Nai. Con có xem về danh sách học bổng và thấy kỳ này việc xét học bổng đã thay đổi từ lấy từng lớp thành lấy theo khóa ạ. Và việc lấy theo danh sách từ trên xuống và cắt ngang nên nếu cùng điểm hệ 4 thì điểm rèn luyện ai cao hơn sẽ được xếp trên và được chọn, nhưng mà Thầy ơi có trường hợp các bạn cùng điểm hệ 4 nhưng bạn điểm hệ 10 thấp hơn lại được chọn còn bạn điểm hệ 10 cao hơn lại không được chọn vậy có hơi bất công không ạ? Vì nếu có bạn đạt điểm trung bình môn học 8.4 có bạn lại đạt 7.1 thì sẽ có sự chênh lệch khá lớn ở điểm hệ 10 nhưng vẫn được xét cùng điểm B như nhau ạ. Em cám ơn Thầy.
Admin - 17.09.2021 03:45
Đáp:
  1. Theo qui định tại văn bản số 969/CV-ĐHĐN ngày 12/08/2019 của Trường Đại học Đồng Nai về việc thông báo chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên của trường, quỹ học bổng hàng năm được phân bổ 8% tương ứng cho từng ngành học và khóa học, do đó, nhà trường không xét học bổng theo từng lớp.
  2. Theo qui định của học chế tín chỉ, điểm trung bình học kỳ và điểm tích lũy sử dụng điểm hệ 4, do đó, nhà trường căn cứ điểm hệ 4 để xét học bổng. Trường hợp có nhiều người trùng điểm nhau, nhà trường mới căn cứ vào điểm hệ 10 làm tiêu chí phụ để xét.
  3. Việc chênh lệch giữa điểm chữ (hệ 4) và điểm hệ 10 khá xa (điểm B từ 7.1 đến 8.4) dẫn đến tình huống như bạn nêu, nhà trường đã bàn bạc và đang xem xét trong việc ban hành qui định mới trong thời gian tới.
Câu hỏi khác

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net