logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 24.12.2015 03:35 - Lượt xem: 2,381

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc                     

                  Số: …../CTSV - ĐHĐN                                 Đồng Nai, ngày 24  tháng 12  năm 2015                                                                                                                                          

THÔNG BÁO

SIÊU THỊ NGUYỄN KIM BIÊN HÒA TUYỂN DỤNG


 

1.    Hoạt động phát tờ rơi quảng cáo (mỗi tuần cần 5 đến 10 sinh viên, ưu tiên nam) – chi phí theo số lượng phát được 100 đồng/tờ

2.    Gói quà tết cho khách – cần sinh viên khéo tay biết gói quà đẹp, trang trí quà tặng, biểu diễn gói quà (cần 4 người, ưu tiên nữ) – thù lao theo sản lượng (3,000 đồng/phần) – vật tư Nguyễn Kim bao 100%.

3.    Bánh chưng ngày tết – tổ chức nấu bánh chung tặng khách – cần 4 bạn biết gói bánh chưng đẹp, biết nấu bánh chưng – dụng cụ vật tư NK bao 100% - thù lao 400,000 đồng/ngày

4.    Làm hoa giấy – cần sinh viên khéo tay biết làm hoa giấy (cành mai, cành đào, hoa hồng, hoa ly) nghệ thuật. Dụng cụ vật tư NK bao 100% - thù lao 300,000 đồng/ngày. 

 

                                                                                                                    Phòng CTSV          

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net