logo
logo
Tel 02513 857 127
02513 824 658
Cập nhật: 20.09.2016 09:09 - Lượt xem: 420

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                       Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
         

                                                                                    Đồng Nai, ngày 20 tháng 9 năm 2016                                                                                                                                     

TỔ CHỨC SINH HOẠT "TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN" NĂM HỌC 2016 - 2017
DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA 41 VÀ ĐẠI HỌC KHÓA 06 (đợt 1)

 1. KẾ HOẠCH: Download Tập tin

2. LỊCH HỌC: Download Tập tin

                                                                                                                    Phòng CTSV      

© 2014, PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613 857 127 - 0613 824 658 | Email: phongctsv@dnpu.edu.vn

Developed by: ChuyenWeb.net